2015/09/30 (Wed) 15:44
陶公之物與菊相伴不反瀆其深意


陶,五柳之物,莫過於菊,秋菊絢爛華美之時,仿若本軒相照,與淵明一般,固塵世繁花似錦,也不遮我一世芳華。此非凡也,菊者。常人若以菊相伴。此非一玩賞之物,走馬觀燈罷了。師者,得道之人與之相陪,便引其深意,世間萬物,緣起緣滅,魂斷魂生,小成者也。更與之相交談,百年一榆,終保安系統 為良友,欲有相同之志,隱居於此,那豈不快哉,此乃一中人生意境,不同的人與菊相伴皆所感而發,唯有這淵明得其心也,言其志也。菊之意,莫陶而知。
五柳先生正直,勤勉,本為地方父母官,而不為五鬥米折腰,看透這塵世滄桑,退隱於世,莫與高朋來往,德藝雙馨者,其為友之,以識千字之書者為朋,以高風亮節者為友,可見五柳先生性致高矣。

自隱居與荒山深澗之中,每日耕種於田間,閑而無事,便於菊相曰,浮想世外桃園之景,追求來往於桃園之像,沉浸其中,念得欲去那阡陌之間,幼童黃鬢坐其間Derma 21脫毛的和瑟之處,以報已己之志也。淵明之樂莫過於此,深作簡出,情貴趣雅。雖無野謀,只為尋覓與世無爭的世外桃源。

當陶離開那渾濁的官場,深知自己不與世之同流合汙,世人皆醒,唯我獨醉般毅然放棄高官厚祿,金燦輝煌的富足生活,也許,他想要改變這世人所悟,也許也只有這有,才會有那桃園般安逸生活。也許他真的是累了,誠然不能改變,隱居田園,偶遇菊之若素,伴與之相陪,龔雅之趣,不覆偶的。

也只有這樣,每當夕陽西下,總有一老翁坐於南山之上,輕吟到“我所居兮,青埂峰上,我所遊兮,鴻蒙太空。”與之相伴唯有一株絢爛秋菊。

剪一紙記憶的碎片,讓它在夏日的噴鼻劑風中聆聽心中的思念。逐漸隱去的時光,被夕陽染紅了容顏。

天空還很澄明透亮,最後的一抹斜陽依舊燦爛。我抬頭迎著陽光,望著時間老去的方向。周圍的一切似乎都已靜止,眼前的畫面總能讓我的心變得柔軟。

<< 涉足草行以求神研習楷魏以求法 | 主页 | 光倒流到94年的我一直是個喜歡打電玩的孩子 >>

留言

发表留言


只对管理员显示

 主页